SMS služby - Prémium SMS

Služba umožňuje poskytovať platené služby prostredníctvom sms. Zákazník odošle sms s určitými parametrami. Po spracovaní sms v našom informačnom systéme je poskytnutá vyžiadaná služba. Za službu je zaplatené prostredníctvom sms, ktorá je doručená zákazníkovi.

Príklady využitia služby:
  • Hlasovanie do rôzných súťaží a ankiet
  • Objednávanie zábavného a informačného obsahu na mobilný telefón
  • Zúčasťňovanie sa spotrebiteľských a iných súťaží a hier
  • Platenie za obsah prístupný na internete prostredníctvom kódov

Koncové ceny služby Prémium SMS pre užívateľov

Najjednoduchší spôsob, ako začať používať PRÉMIUM SMS, je začať s našou službou Prémiová smska. Cenník a podmienky používania služby Vám poskytneme na požiadanie.