Hlasové služby - AUDIOTEX

Služba umožňuje poskytovať platené služby prostredníctvom volania na špeciálne čísla so zvýšenou tarifou - audiotextové čísla. Zavolanie na takéto číslo je účtované zvýšenou tarifou. Cenu za volanie si môžete zvoliťsami z viacerých tarifných pásiem, pričom časťceny vo forme provízie prináleží vám ako majiteľovi služby. Máte tak možnosťza poskytnuté informácie získaťzaujímavé výnosy.

Príklady využitia služby:
  • Komunikácia s operátormi v call centre
  • Poradenské služby
  • Služby pre dospelých
  • Hlasovanie do súťaží a ankiet
  • Zapájanie sa do rôznych súťaží a ankiet

Všeobecné podmienky služby AUDIOTEX

Najjednoduchší spôsob, ako začať používať AUDIOTEXT, je začať s našou službou ATX telefón. Cenník a podmienky používania služby Vám poskytneme na požiadanie.